GRÂU ÎNGĂLBENIT? Iată CAUZA ȘI SOLUȚIA pentru această problemă din MULTE FERME!

În ultima vreme am văzut zeci de mii de hectare de grâu şi orz de culoare galbenă. Care o fi cauza? Vedem rapița de o culoare violacee, suferindă. Care o fi cauza? Aceleaşi întrebări an de an… Mulţi fermieri dau vina ba pe lipsa de azot, ba pe lipsa fosforului, ba pe vreme…

Din cercetările noastre, cauza e cu totul alta. Şi anume îmbâcsirea sau suprasaturarea solului cu apă. Într-adevăr situaţia este des întâlnită în perioada asta, dar cu toate acestea există şi zone în care grâul şi orzul sunt de culoare verde-albastră.

Solul este un conglomerat unicat de procese. Este poate, cel mai complex organism viu care însumează atât parte fizică, parte chimică şi parte biologică. Toate aceste procese sunt interdependente între ele şi constituie baza vieţii pe pământ. De asemenea, acesta este un fel de filtru pentru principala sursă a vieţii: apa (freatică).

În agricultură ne interesează principala caracteristică a acestuia: fertilitatea, care din păcate este într-o continuă scădere la nivel mondial, datorită:
– excesului periodic de apă în sol, eroziunii (hidrice)
– secetei pedologice şi atmosferice
– deteriorării structurii şi compactării solului (aproximativ 7 mil ha în România!)
– blocajelor de elemente nutritive în sol şi aprovizionarea slabă cu acestea
– scăderii continue a procentului de materie organică din sol (de la 10 % humus în 1991 la 2-3% humus în 2017)

Cu alte cuvinte, toate aceste aspecte explică clar problemele care apar în culturile noastre. Dacă examinăm solurile (chiar şi cu ochiul liber) unde găsim culturi “de culoare galbenă” sau violacee, vedem câteva trăsături comune şi anume:
– sunt suprasaturate cu apă (“bălteşte”)
– solul este greu, particulele aderă una la alta, lipindu-se între ele (ceea ce face imposibil schimbul de gaze)
– procentul de argilă este ridicat > 20. În unele cazuri ajungem şi la 60 % argilă, ceea ce afectează dramatic viaţa microbiană din sol, scade capacităţile de schimb pentru aer şi apă şi face ca solul să fie greu de lucrat.

Dacă textura solului nu o putem modifica, structura acestuia dimpotrivă, se degradează sau se îmbunătăţeşte în timp. Practic, o structură a solului defectuoasă va fi uşor de recunoscut prin îngălbenirea grâului şi orzului în perioade de exces de precipitaţii, băltiri accentuate, crăpături excesive în perioadele de secetă, viermi sârmă. Un astfel de sol, unde nu intervenim pentru a îmbunătăţi structura, va avea rezultate slabe în producţie, atât cantitativ cât şi calitativ.

Tocmai de aceea trebuie să învăţăm să căutăm soluţia la problema noastră primordială, adică solul şi nu la cauze (adică diverse aplicări foliare).

Ce îţi recomandăm să încerci şi de ce? TERRACALCO®

Ce face TERRACALCO? Acţionează pe următoarele 4 planuri:

FIZIC
– determină structurarea pozitivă a solului prin desfacerea legăturilor şi afânarea solului (circuitul apei în natură);
– determină efectul de “burete” asupra solului;
– prin afânarea solului, crează un efect “anti” viermi sârmă (Agriotes Sp.);
– prin structura granulară creată, se îmbunătăţeşte eficacitatea erbicidelor peliculare;
– răsărirea şi dezvoltarea plantelor va fi îmbunătăţită radical;
– băltirile vor dispărea;
– seceta se va manifesta diferit pe terenurile unde s-a aplicat (datorită fenomenului de “păstrare şi eliberare lentă a apei din sol”);
– lucrările agrotehnice efectuate vor fi de calitate superioară datorită mărunţirii accelerate;
– combate fenomenul de “oboseală a solului”.

CHIMIC
– determină creşterea fertilităţii solului prin creşterea pH-ului rapid (gruparea OH- acţionează asupra H+);
– determină eliberarea diverşilor cationi din “strânsoarea” argilei: K etc;
– determină oprirea manifestării fenomenelor de fitotoxicitate ale aluminiului şi manganului;
– determină blocarea adsorbţiei de ioni metalici şi metale grele în plante;
– deblocarea principalelor macroelemente şi microelemente, blocate în sol (N, P, K etc).

BIOLOGIC
– Îmbunătăţeşte radical viaţa microorganismelor din sol, foarte rapid (2 săptămâni);
– Crează condiţiile ideale proliferării vieţii micro şi macrofaunei din sol;
– Apariţia şi înmulţirea accentuată a râmelor (responsabile de procesele de afânare).

ECONOMIC
– Reducerea cheltuielilor cu combustibilul în fermă (prin “uşurarea” efectuării lucrărilor solului);
– Aplicare uşoară datorită granulometriei produsului fără costuri extra cu manipularea;
– Reducerea dozei de fertilizanţi prin punerea la dispoziţia plantei a întregii cantităţi aplicate;
– Reducerea cheltuielilor cu schimbarea diverselor organele de maşini (pluguri, combinatoare, discuri etc) care nu se mai distrug datorită îmbunătăţirii structurii solului;
– Corelarea dozelor de azot, fosfor şi potasiu în concordanţă cu absorbţia totală a acestora – scăderi de costuri cu acestea;
– Creşterea profitabilităţii oricărei culturi pe sola respectivă unde s-a aplicat (prin creşterea recoltei);
– Creşterea calităţii producţiei.

de Dr. Ing. Bogdan Costea

... Cititi continuarea articolului pe Agrointel.ro